PhD Students

Photo

Xuanyu Zhang

Ph.D Student (2022.08 - )

B.E. (Huazhong Univ. of Sci. & Tech.), M.E. (Huazhong Univ. of Sci. & Tech.)

Email: xuanyu.zhang@connect.polyu.hk

Photo

Yuying Long

Ph.D Student (2022.08 - )

B.E. (Southwest Jiaotong University), M.E. (Harbin Institute of Technology, Shenzhen)

Email: yuying.long@connect.polyu.hk

Photo

Pengfu Wan

Ph.D Student (2022.08 - )

B.E. (Nanjing University), M.Sc. (Hong Kong University of Science and Technology)

Email: pengfu.wan@connect.polyu.hk

Photo

Jiawei Chen

Ph.D Student (2022.08 - )

B.E. (Harbin Institute of Technology, Shenzhen)

Email: superlaser-jw.chen@connect.polyu.hk

Photo

Yuli Zou

Ph.D Student (2023.01 - )

B.E. (Tsinghua University)

Email: yuli1027.zou@connect.polyu.hk

Joint PhD Students

Photo

Ruibing Zhang

Joint Ph.D Student (2023.01 - ) with Prof. Xiaowei Hu (Harbin Institute of Technology)

B.E. (Harbin Institute of Technology), M.E. (Harbin Institute of Technology, Shenzhen)

Email: ruibing.zhang@connect.polyu.hk

Photo

Dan Wang

Joint Ph.D Student (2023.08 - ) with Prof. Zhizhou Wu (Tongji University)

B.E. (Harbin Institute of Technology, Weihai)

Email: wangd@tongji.edu.cn

Photo

Yujia Wang

Joint Ph.D Student (2023.08 - ) with Prof. Jian Wang (Harbin Institute of Technology)

B.E. (Zhengzhou University), M.E. (Harbin Institute of Technology)

Email: yujiaw_hit@126.com

Photo

Yongwu Liu

Joint Ph.D Student (2023.08 - ) with Prof. Binglei Xie (Harbin Institute of Technology, Shenzhen)

B.E. & M.E. (Liaoning Technical University)

Email: ywu_liu@163.com

MPhil Students

Photo

Xinyue Wang

M.Phil Student (2022.08 - )

B.E. (Harbin Institute of Technology, Shenzhen)

Email: xinyue720.wang@connect.polyu.hk

Photo

Wenzhao Dong

M.Phil Student (2023.01 - )

B.E. (Harbin Institute of Technology, Shenzhen)

Email: wenzhao.dong@connect.polyu.hk


Graduated Students (from Harbin Institute of Technology, Shenzhen)